Lubelska Izba Rzemieśnicza serwis informacyjny
OGÓLNE
 • Informacje Ogólne
 • Statut
 • Ustawa o rzemiośle
 • Członkowie Izby
 • WŁADZE I ORGANY
 • Zarząd
 • Prezes Zarządu
 • Zastępcy Prezesa Zarządu
 • Komisja Rewizyjna
 • Komisje Branżowe
 • ZADANIA PUBLICZNE
 • Oświata Zawodowa
 • Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
 • Systemy Jakości
 • Punkt Konsultacyjno-Doradczy
 • Projekty
 • JEDNOSTKI ORG.
 • Cechy rzemieślnicze
 • Władze Cechu
 • Spółdzielnie rzemieślnicze
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • WŁADZE I ORGANY   \  ZASTęPCY PREZESA ZARZąDU

    Zastępca Prezesa Zarządu
  Imię i nazwisko: Wojciech Hetman
  Numer telefonu: 082-564-01-80
    udostępnił Agnieszka Grabowska dnia 2006-10-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zastępca Prezesa Zarządu
  Imię i nazwisko: dr. inż Patrycjusz Tomasz Stoma
  Adres: Lublin, ul. Jagileońska 2D
  Numer telefonu: 0-602-102-531
    udostępnił Justyna Czarna dnia 2007-01-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra