Lubelska Izba Rzemieśnicza serwis informacyjny
OGÓLNE
 • Informacje Ogólne
 • Statut
 • Ustawa o rzemiośle
 • Członkowie Izby
 • WŁADZE I ORGANY
 • Zarząd
 • Prezes Zarządu
 • Zastępcy Prezesa Zarządu
 • Komisja Rewizyjna
 • Komisje Branżowe
 • ZADANIA PUBLICZNE
 • Oświata Zawodowa
 • Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
 • Systemy Jakości
 • Punkt Konsultacyjno-Doradczy
 • Projekty
 • JEDNOSTKI ORG.
 • Cechy rzemieślnicze
 • Władze Cechu
 • Spółdzielnie rzemieślnicze
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2009-03-29 21:22:47 publikacja: Komisja Rewizyjna
  kategoria: Komisja Rewizyjna
  Modyfikacja treści publikacji

  2009-03-29 21:21:51 publikacja: Prezes Zarządu
  kategoria: Prezes Zarządu
  Modyfikacja treści publikacji

  2009-03-29 21:21:20 publikacja: Zarząd
  kategoria: Zarząd
  Modyfikacja treści publikacji

  2009-03-29 21:20:10 publikacja: Informacje Ogólne
  kategoria: OGÓLNE
  Modyfikacja treści publikacji

  2009-03-29 21:19:39 publikacja: Informacje Ogólne
  kategoria: OGÓLNE
  Modyfikacja treści publikacji

  2009-02-20 17:48:47 publikacja: Statut
  kategoria: OGÓLNE
  Przywrócenie pozycji archiwalnej

  2009-02-20 17:45:44 publikacja: Statut
  kategoria: OGÓLNE
  Modyfikacja treści publikacji

  2009-02-20 17:42:12 publikacja: Informacje Ogólne
  kategoria: OGÓLNE
  Modyfikacja treści publikacji

  2007-01-02 13:28:29 publikacja: Oświata Zawodowa
  kategoria: Oświata Zawodowa
  Dodanie publikacji

  2007-01-02 13:13:53 kategoria:Spółdzielnie rzemieślnicze Dodanie kategorii

  2007-01-02 13:13:18 kategoria:Władze Cechu Modyfikacja kategorii

  2007-01-02 13:13:02 kategoria:Władze Cechu Modyfikacja kategorii

  2007-01-02 13:11:45 publikacja: CECHY RZEMIEŚLNICZE
  kategoria: Cechy rzemieślnicze
  Modyfikacja publikacji

  2007-01-02 13:11:15 publikacja: CECHY RZEMIEŚLNICZE
  kategoria: Cechy rzemieślnicze
  Dodanie publikacji

  2007-01-02 13:06:59 publikacja: Członkowie Izby
  kategoria: OGÓLNE
  Modyfikacja publikacji

  2007-01-02 13:06:07 publikacja: Członkowie Izby
  kategoria: OGÓLNE
  Modyfikacja publikacji

  2007-01-02 13:05:36 publikacja: Zarząd
  kategoria: Zarząd
  Modyfikacja publikacji

  2007-01-02 13:05:28 publikacja: Członkowie Izby
  kategoria: OGÓLNE
  Modyfikacja publikacji

  2007-01-02 12:25:51 kategoria: Usunięcie kategorii

  2007-01-02 12:25:51 kategoria: Usunięcie kategorii

  1   |   2   |   3   |   4   |   5
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra